รายละเอียดวีดีโอ

พิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ
หมวดหลัก :

เนื้อหา

พิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ