ข้อมูลวีดีโอ

พิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ

หมวด: งานสารสนเทศ

เนื้อหา

พิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ