กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรายเดือน (ประจำเดือนกันยายน)2565