ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

×

ข้อความผิดพลาด

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
[title]
Ratings :
0
No votes yet

ขงจื๊อสอนคนธรรมดาให้เป็นยอดคน
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์  :  Happy Book  ราคาปก  :  195  บาท  หากกล่าวถึงชนชาติจีน ย่อมต้องยอมรับว่าเป็นชนชาติที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานมากชาติหนึ่งของโลก จากประวัติศาสตร์ 5,000 ปีที่ผ่านมา ได้มียอดนักปราชญ์ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นจำนวนมากในดินแดนมังกรแห่งนี้ แต่ยอดปรมาจารย์ผู้ที่มีอิทธิพลต่ออุปนิสัยและบุคลิกของชาวจีนมากที่สุดก็คือ “ปรมาจารย์ขงจื๊อ”จากประวัติของท่านทำให้เห็นว่า ช่วงเวลาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเสียชีวิตท่านเป็นผู้ฝักใฝ่ในการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งและได้เขียนตำราเอาไว้อย่างมากมาย อย่างตำราที่รู้จักกันดีก็คือหนังสือชุนชิวและบทกวีซือจิง ซึ่งทุกวันนี้ความรู้จากตำหรับตำราเหล่านั้นได้ถูกนำมาแปลเป็นภาษาต่างๆแพร่หลายไปทั่วโลก จนเป็นที่ยอมรับของผู้คนนอกจากความรู้ที่ผ่านออกมาทางตำราเหล่านั้นแล้ว ปรมาจารย์ขงจื๊อยังได้ทิ้งคำคมไว้จำนวนมากมาย เพื่อเป็นแง่คิดในการดำรงชีวิตด้านต่างๆ ให้แก่ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและทาความเข้าใจ คำคมเหล่านั้นนับว่าเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใดๆ เสียอีก ซึ่งผู้ที่รู้ถึงคุณค่าของมันเท่านั้นถึงจะสัมผัสได้ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำคมของปรมาจารยขงจื้อไว้อย่างมากมายพร้อมทั้งอธิบายความหมายอย่างคร่าวๆ โดยได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น จิตใจที่ตั้งมั่นและไม่ย่อท้อ การศึกษาหาความรู้สำคัญยิ่ง การเรียนรู้มิสิ้นสุด การรู้จักฝึกฝนตนเอง การเมืองและการปกครอง และอื่นๆหวังว่าคำคมเหล่านี้จะก่อให้เกิดความคิด เจริญปัญญา จุดประกายให้ผู้ที่ยังคงหลงทางในชีวิตได้พบทางออก แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในกาลข้างหน้าต่อไป  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com