ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ตอบข้อสงสัย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
หมวด : กฏหมาย
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : ธรรมนิติเพรส
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หากคุณเป็นผู้ประกอบการ หรือตัวแทนองค์กรที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA  ซึ่งบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ไปแล้ว วันนี้คุณต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน เพื่อให้สอดรับกับข้อกฎหมายฉบับนี้  ไม่เช่นนั้นอาจได้รับโทษ ทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมประเด็นคำถามสำคัญอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับ PDPA เป็นการตอบคำถามโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562