ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Easy English : Basic Grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฉบับง้าย...ง่าย
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์  :  เพชรประกาย  ราคาปก  :  345  บาท  “การศึกษา ไม่มีวันสิ้นสุด และมนุษย์ ไม่มีใครแก่เกินเรียน” เป็นคำกล่าวที่จริง แท้แน่นอน ยิ่งในยุค ที่โลกเล็กลง การศึกษานอกห้องเรียนเกิดขึ้น ได้ทุกที่ทุกเวลา และเราทุกคนยิ่งควรต้องพัฒนา และศึกษาให้มากขึ้น ไม่เพียงแต่พัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลเพื่อให้ก้าวทันโลก แต่ “ภาษา” ซึ่งนับเป็นเครื่องมือสื่อสาร เราก็สมควรที่จะศึกษา พัฒนา และเรียนรู้ไว้ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ด้วยการเรียนภาษาสำคัญที่การนำไปใช้ ทักษะทางการสื่อสารจะเกิดและมีประสิทธิภาพได้ วัดจากการนำ ไปต่อยอดพูดคุย สื่อสารกับคนอื่นๆ เคยสงสัย กันบ้างไหมว่า เรา “เรียน” ภาษาอังกฤษกันมาตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยม จนจบการศึกษาแล้วแต่ทำไม เราถึงไม่กล้าพูด ไม่กล้าเขียน และมองเห็นภาษาอังกฤษเป็นยาขมอยู่ดีส่วนหนึ่งที่ทำให้เรียนมาแทบตาย ก็ยังไม่เข้าใจ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษไม่ได้ เพราะเราถูกสอนกันมาให้ใช้วิธีท่องจำเท่านั้น แถมทุกๆ วันในวัยเรียน เราต้องเจอกับวิชาอื่นๆ ไปพร้อมกันอีก เลยทำ ให้เราไม่ประสบความสำเร็จกับการเรียนสักครั้ง เอาอย่างนี้ค่ะ ล้างทุกอย่างที่เคยรับรู้มา แล้วมาปูพื้นฐานกันใหม่กับหนังสือเล่มนี้ “Easy English : Basic Grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฉบับง้าย...ง่าย” ทุกเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถูกรวบรวมมาไว้อย่างครบครัน จัดลำดับความยากง่ายและแบ่งเนื้อหาเอาไว้อย่างเหมาะสม เป็น 30 บท เพื่อให้ผู อ่านสามารถกำ หนดเวลาในการอ่านและสร้างพื้นฐาน ทำความเข้าใจได้อย่างง่าย สั้น กระชับ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และจดจำได้เป็นอย่างดีหนังสือจะดีแค่ไหน แต่การนำไปใช้ยิ่งสำคัญกว่า หมั่น ทบทวน ฝึกพดู อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเป็นประจำ จะช่วยทำให้ผู้อ่านทุกท่านเกิดทักษะจัดสรรเวลาเพื่อฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจะถูกพิชิตได้ในเร็ววันแน่ค่ะ  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com