ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สู่ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำครองใจ
หมวด : จิตวิทยา-การลงทุน
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ครบเครื่องเรื่องการพูดของผู้นำที่ แนะนำวิธีการใช้คำพูดกับบุคคลต่างๆสู่ความสำเร็จ สร้างความสำเร็จในการพูดของผู้นำที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ สร้างแนวทางวิธีการใช้คำพูดที่สามารถ-แนะให้คนทำ -พูดทำให้ได้รู้จักคิด -สาธิตให้ทีมงานได้ดู -ได้เรียนรู้ด้วยปฏิบัติจริง -ละทิ้งความเคยชินเก่า -เข้าทำตนให้เป็นแบบอย่าง -สร้างความสำเร็จจากพลังแห่งคำพูด วิธีการสร้างความสำเร็จในการพูดให้“พูดได้”,”พูดเป็น”และ“พูดเก่ง”โดย เป็นคำพูดผู้นำที่ “เรียงลำดับ-จับประเด็น-เน้นสิ่งสำคัญ-บีบคั้นอารมณ์และสุขสมทุกเวลา"