ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เกมส์คณิตศาสตร์ ฝึกอ่านฝึกคิดพิชิตโจทย์
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง : ดร.สิริพร กุลวงค์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นำเสนอเกมคณฺิตศาสตร์เพื่อจัดการเรียนรู้ให้สนุกสนานและท้าทาย โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิดแก้โจทย์ปัญหาจากการอ่านคิดวิเคราะห์ และเกมส่วนใหญ่จะนำเสนอกระบวนการคิดผ่าน Graphic Organizers เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ง่ายขึ้น - พร้อมเฉลย