ข้อมูล eBook

ชื่อ: 30 คิด...สร้างความฝัน

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากรู้คำตอบเรื่องความกล้าหาญ
ความพยายาม และความตั้งใจ คนมากมายที่อยากจะก้าวเดินไปข้างหน้า
เพื่อสร้างฝันให้เป็นจริง ต่ความสำเร็จของบุคคลมากมายล้วนแลกมา
ด้วยหยาดเหงื่อ แรงกาย แรงใจ ความมุ่งมั่น และไม่ยอมแพ้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-18 01:09
2018-11-16 01:11
2018-11-03 01:11
2018-07-13 01:08
2018-06-08 01:06
2018-05-27 01:08
2018-05-12 01:06
2018-03-06 01:07
2018-01-01 01:05
2017-12-23 01:07
2017-11-28 01:06
2017-11-16 01:10
2017-11-07 01:06
2017-10-25 01:06