ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกมส์คณิตศาสตร์ ฝึกอ่านฝึกคิดพิชิตโจทย์

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอเกมคณฺิตศาสตร์เพื่อจัดการเรียนรู้ให้สนุกสนานและท้าทาย โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิดแก้โจทย์ปัญหาจากการอ่านคิดวิเคราะห์ และเกมส่วนใหญ่จะนำเสนอกระบวนการคิดผ่าน Graphic Organizers เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ง่ายขึ้น - พร้อมเฉลย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-17 01:12
2018-11-07 01:11
2018-05-19 01:06
2018-03-22 01:05
2018-03-06 01:07
2017-11-23 01:05
2017-11-13 01:08
2017-11-05 01:06
2017-10-27 01:07