ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่งอังกฤษกับ Mind Map Grammar 2

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

สู่ “เก่งอังกฤษกับ Mind Map Grammar2” ซึ่งเป็นภาคต่อจากหนังสือ Best Seller “เก่งอังกฤษกับ Mind Map Grammar” โดยยังคงนำเสนอเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่อ่านสนุก และเข้าใจได้ง่าย โดยใช้การ์ตูนน่ารักๆ และเทคนิค Mind Map เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพรวม ภาพย่อย และความสัมพันธ์ ทำให้เข้าใจได้อย่างเป็นธรรมชาติและช่วยให้จดจำได้นาน ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือแม้แต่การสอบได้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-05-18 01:08
2018-11-03 01:11
2018-08-08 01:07
2018-05-25 01:06
2018-05-15 01:07
2018-05-15 01:07
2017-12-27 01:06
2017-11-15 13:07
2017-11-14 01:08
2017-11-05 01:06
2017-10-27 01:07
2017-10-27 01:06