ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศัพท์จีนที่คุณต้องรู้

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมคำศัพท์ภาษาจีนที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน และจัดแบ่งหมวดหมู่ให้จำง่าย พร้อมคำอ่านตามหลักเทียบเสียงแบบพินอินและคำแปลความหมาย สะดวกต่อการใช้งานจริงในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเตรียมพร้อมทั้งเรื่องการเรียน การทำงาน การท่องเที่ยว หรือแม้แต่การทำธุรกิจ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-05-16 01:18
2019-01-18 01:09
2018-11-17 01:12
2018-08-01 01:08
2018-05-16 01:07
2017-11-04 01:06
2017-10-27 01:07