ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาญี่ปุ่น 360 องศา

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นกับ “ภาษาญี่ปุ่น 360 องศา” หนังสือที่รวบรวมความรู้ภาษาญี่ปุ่นไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ตัวอักษรต่างๆ ในภาษาญี่ปุ่น ไวยากรณ์พื้นฐาน พร้อมตัวอย่างที่อ่านง่าย เข้าใจได้ชัดเจน บทสนทนาในชีวิตประจำวันจากหลากหลายสถานการณ์ คำศัพท์น่ารู้ แยกเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมการสื่อสารในชีวิตประจำวันรอบด้าน 360 องศา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-05-17 06:08
2018-12-28 01:12
2018-11-03 01:11
2018-09-15 01:07
2018-09-07 01:07
2018-08-16 01:06
2018-07-26 01:08
2018-07-10 01:08
2018-06-26 01:07
2018-06-11 01:06
2018-05-25 01:06
2018-05-13 01:06
2018-05-05 01:07
2018-04-26 01:06
2018-03-20 01:05

หน้า