ข้อมูล eBook

ชื่อ: Mind Map Grammar + ข้อสอบ

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมเนื้อ Grammar ไว้อย่างครบถ้วน นำเสนอด้วยเทคนิค Mind Map โดยใช้แผนผังและภาพน่ารักๆ ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพใหญ่ ภาพย่อย และความสัมพันธ์โดยรวม รวมไปถึง “ข้อสอบ Grammar” ท้ายบท ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้เข้าใจจุดประสงค์และการใช้งานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบ Step by Step ทำให้ผู้อ่านสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ เข้าใจอย่างรวดเร็ว และจำได้นาน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-18 01:08
2018-06-10 01:09
2018-05-21 01:06
2018-05-12 01:06
2017-10-27 01:06