ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาจีน 360 องศา

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้นแบบ 360 องศา ครบถ้วนทั้งหลักไวยากรณ์พื้นฐาน บทสนทนาหลากสถานการณ์  และคำศัพท์หลายหมวดหมู่ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-18 01:08
2018-05-21 01:06
2018-05-12 01:06
2018-03-10 01:04
2018-01-29 01:06
2017-11-12 01:07
2017-11-04 01:06
2017-10-27 01:06