ข้อมูล eBook

ชื่อ: วันโลกแตก

ผู้แต่ง: วรินทร

สำนักพิมพ์: สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ปัจจุบันภัยพิภัยต่างๆมากมายเกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความวุ่นวาย แต่นอกเหนือจากความเสียหายที่ทิ้งไว้ นี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงจุดจบของแผ่นดินที่เราเรียกกันว่า “โลก”

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-03 01:11
2018-05-16 01:07
2017-10-27 01:07