ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทางลัดหัดพูดญี่ปุ่น สุดจี๊ด

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน ด้วยโครงสร้างประโยคถาม-ตอบ พร้อมคำศัพท์ประกอบประโยคพื้นฐานที่สามารถนำไปสร้างประโยคที่แตกต่างกันได้มากกว่า 1,000 ประโยค เพื่อให้ผู้อ่านได้เลือกใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ทั้งการท่องเที่ยว การทำงาน การเรียน หรือแม้แต่การสอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย รวมทั้งได้สอดแทรกหลักการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการแต่งประโยคอย่างถูกต้องไว้อีกด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-17 01:12
2018-11-03 01:11
2018-08-31 01:08
2018-07-04 01:06
2018-05-26 01:07
2018-05-13 01:06
2017-11-16 01:10
2017-11-04 01:06
2017-10-27 01:06