ข้อมูล eBook

ชื่อ: คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

ผู้แต่ง: อ.สุพิศา เขียวสีม่วง

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- มีสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร 6 เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ สัดส่วน การแปรผัน เซตและสมการ โดยแต่ละเรื่องเน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-05-12 01:06
2017-10-27 01:07