ข้อมูล eBook

ชื่อ: ธงอาเซียน

สำนักพิมพ์: pichai book

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"หนังสือเพื่อการเรียนรู้ พร้อมภาพประกอบการ์ตูนสีสันสดใส ผู้อ่านจะได้รู้จักกับธงชาติ ของ 10
ประเทศในประชาคมอาเซียน และเรียนรู้จักธงชาติ ชื่อทางการ เมืองหลวง สกุลเงิน
พร้อมความหมายของธงแต่ละประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-17 01:12
2018-11-03 01:11
2018-05-29 01:06
2018-05-15 01:07
2018-04-12 01:06
2017-10-27 01:06