ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปฏิวัติชีวิต...ปฏิวัติสุขภาพ

ผู้แต่ง: นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ปฏิวัติชีวิต...ปฏิวัติสุขภาพ เป็นหนังสือเพื่อการปฏิวัติรูปแบบการดำเนินชีวิต เพื่อการมีสุขภาพที่ดีในทุกมิติ ทั้งสุขภาพจิต และสุขภาพกาย เริ่มจากการปฏิรูปจิตเพื่อเปลี่ยนภาพในจินตนาการที่มีอยู่ใน 'จิตใต้สำนึก' ให้เป็นภาพที่มีพลังในการบำบัดโรค จนก่อให้เกิดการปฏิรูปกาย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-17 01:12
2018-11-07 01:11
2018-11-07 01:11
2018-05-23 01:06
2017-10-29 01:07
2017-10-27 01:07