ข้อมูล eBook

ชื่อ: ลูกชายที่มาจากดาวเสาร์ ลูกสาวจากดาวศุกร์

หมวดหลัก: เรื่องสั้น

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"คู่มือที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและมีความสุขกับเด็กรุ่นใหม่... ที่พ่อแม่ยุคเก่าไม่รู้จัก “ตัวตน” ของเขาดีพอ
หนังสือที่จะสร้างเสริมความเข้าใจในครอบครัวเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่และเหล่าลูกๆ รู้จัก “เหตุ”
และลงมือช่วยแก้ไขในสิ่งที่กำลังสร้างความร้าวฉาน ความไม่เข้าใจ ความแตกแยกในครอบครัวให้กลับมาดีดังเดิม
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-05-18 01:08
2018-11-03 01:11
2018-07-13 01:08
2018-06-29 01:07
2018-05-23 01:06
2018-05-12 01:06
2017-10-27 01:07