ข้อมูล eBook

ชื่อ: 100 เคล็ดวิชาเปลี่ยนเด็กธรรมดาให้เรียนเก่ง

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

“100 เคล็ดวิชาเปลี่ยนเด็กธรรมดาให้เรียนเก่งข้ามคืน” เป็นหนังสืออีกเล่มที่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ควรมีติดตัวไว้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการเลี้ยงดูลูกอย่างถูกวิธี จะได้เรียนรู้การเลี้ยงดูลูกให้โตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ เป็นเด็กเก่ง เด็กดี อัจฉริยะครบทุกด้าน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-01 01:08
2018-11-19 01:13
2018-11-04 01:10
2018-11-03 01:11
2018-06-26 01:07
2018-05-28 01:07
2018-05-25 01:06
2018-05-12 01:06
2018-05-12 01:06
2017-11-24 01:05
2017-11-05 01:06
2017-11-04 01:06
2017-10-27 01:06
2017-10-27 01:06