ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปรัชญาเปลี่ยนชีวิต คมความคิดสร้างยอดคน

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"คำเพียงคำเดียว อาจมีค่าและสามารถทำให้ใครคนหนึ่งพลิกวิกฤตทุกอย่างขึ้นมาได้
เช่นกัน คำเพียงคำเดียวก็อาจทำให้ใครคนหนึ่งย่อยยับ ล้มเหลว และหมดหนทางใดๆ ได้
ซึ่งขอบอกเลยว่า “คนที่ประสบความสำเร็จ” จะเก็บคำพูดนั้นมาเป็นแรงผลักจนเอาชนะได้
และคนที่ “ล้มเหลว” คือคนที่ก้มหน้ายอมรับโดยไม่สะกิดใจเลยว่าตัวเองสามารถเอาชนะคำเหล่านั้นได้
คุณล่ะ... คือคนไหน?
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-26 01:12
2018-11-17 01:12
2018-06-24 01:07
2018-05-12 01:06
2018-03-04 01:06
2017-10-27 01:07