ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิถีแห่งสามก๊ก ฉบับ “ยอดคนทำงาน” และ “องค์กรแห่งความสุข”

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"มีคำกล่าวสืบต่อกันมาว่า “อย่าคิดริการใหญ่ หากยังไม่ได้ศึกษาสามก๊กอย่างถ่องแท้เสียก่อน”
ด้วยล้วนเป็นเรื่องจิตวิทยา มนุษยสัมพันธ์ กุศโลบาย การบริหารจัดการ
รวมถึงเป็นทั้งศิลปะและวิทยาการอันสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่ตกยุคสมัยเลย
รับรองว่าบางคนเพียงแค่พลิกความคิดเล็กน้อยก็สามารถสำเร็จการใหญ่ได้แน่นอน
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-18 01:09
2018-11-07 01:11
2018-06-30 01:07
2018-05-23 01:06
2018-05-15 01:07
2017-12-18 01:06
2017-11-06 01:06
2017-10-27 01:06