ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประเพณีไทยอีสาน

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประเพณีไทยอีสานมีทุกเดือนของแต่ละปี จึงเรียกว่า "ฝอีตสิบสอง" ซึ่งแปลว่าจารีตประเพณี 12 เดือน อีกอย่างหนึ่งเรียกว่า ครองสิบสี่

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-05-17 06:08
2018-11-21 01:12
2018-11-07 01:11
2018-07-07 01:07
2018-06-27 01:07
2018-06-09 01:06
2018-05-23 01:06
2018-05-15 01:07
2017-10-27 01:06