ข้อมูล eBook

ชื่อ: รวมสูตร ติวคณิต! พิชิต ADMISSION และเตรียมตัวสอบ ม. 4-5-6

ผู้แต่ง: ทวินันท์ อยู่สุนทร

สำนักพิมพ์: สมาร์ท อินเทลลิเจนท์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

หนังสือ รวมสูตร ติวคณิต ! พิชิต ADMISSION และเตรียมตัวสอบ ม. 4-5-6 เล่มนี้ ได้รวบรวมสูตรคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำข้อสอบ และเทคนิคที่จะช่วยให้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น ด้วยรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาที่อ่านง่ายและนำไปใช้ได้จริง !

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-05-22 01:07
2018-05-12 01:06
2018-05-12 01:06
2018-05-12 01:06
2017-11-05 01:06
2017-11-05 01:06
2017-11-04 01:06
2017-10-28 01:06
2017-10-27 01:07
2017-10-27 01:07

หน้า