ข้อมูล eBook

ชื่อ: Life management สว่างแปดด้าน

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

LIFE MANAGEMENT สว่าง 8 ด้าน หนังสือที่จะเผยเคล็ดลับการบริหารชีวิตให้มีความสุข พบกับความสำเร็จและสุขภาพแข็งแรง แบบทางสายกลาง ไม่ตึงเกินไปโดยใช้แนวความคิดเชิงจิตวิทยาบุคลิกภาพ(Personality Psychology) ร่วมศึกษาและพัฒนาตนเองจากหนังสือชุดคุณภาพ The Success

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-17 01:12
2018-11-05 01:13
2017-11-06 01:06
2017-10-29 01:07