ข้อมูล eBook

ชื่อ: กิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงานคณิตศาสตร์

ผู้แต่ง: อ.มานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถม-มัธยมที่นำเสนอเกม และกิจกรรมการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปสู่กระบวนการที่จะคิดโครงงานคณิตศาสตร์ได้อย่างประสบผลสำเร็จ พร้อมด้วยตัวอย่างผลงาน และภาพประกอบ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-17 01:12
2018-07-13 01:08
2018-05-25 01:06
2018-05-15 01:07
2017-10-27 01:06